De 17 verdensmål

Det Flyvende Kuffertcirkus – og de 17 Verdensmål

FN ‘s 17 Verdensmål er et vigtigt kompas for vores fælles fremtid på denne planet. I Det Flyvende Kuffertcirkus har vi længe forsøg at knibe udenom at sætte ord på hvad vi gør for Verdensmålene… Ikke fordi vi ikke mener, at de er vigtige – tvært imod – måske snarere fordi vi tager Verdensmålene mere alvorligt, end vi tager os selv. Et lille cirkus i Danmark gør jo næppe den store forskel og mange af Verdensmålene ligger da også helt udenfor vores rækkevidde. Vi har derfor blot forholdt os til fire af målene:

3. Sundhed og trivsel

Cirkus er et fantastisk redskab til sundhed og trivsel. Børn, unge og voksne i hele den vestlige verden bevæger sig alt for lidt. I en cirkus åbner der sig mange nye muligheder for at bruge sin krop. De dygtigste kan blive ved med at finde nye udfordringer og samtidig får selv de svageste også oplevelsen af mestring og succes.

4. Kvalitetsuddannelse

Det er ikke nok at have adgang til et godt udddannelsessystem – man skal også kunne se sig selv i det, og tro på at man kan noget. Alt for mange unge mennesker forlader grundskolen uden denne tro. I cirkusworkshoppen er det ofte nogle andre børn der stråler, end dem der stråler i de boglige fag. En dag eller en uge med cirkus er måske et lille puf i den rigtige retning for nogle børn der netop mangler det.

5. Ligestilling mellem kønnene

Traditionelt er næsten alle stillingsbetegnelser kønladede i vores opfattelse – ikke mindst i cirkusverdenen. Med tiden har vi lært at en læge, en dommer eller en statsminister lige så godt kan være en kvinde som en mand, men der er lang vej hjem endnu. I cirkusworkshoppen spiller kønnet ingen rolle for om man kan blive jonglør, linedanser eller den sejeste fakir.

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Fred er vel nærmest forudsætningen for al anden fremgang. Globalt og helt lokalt inde i det enkelt klasseværelse. I cirkusworkshoppen rører vi meget ved hinanden og vi griner meget… Virkningen af det er beskrevet i et par kendte citater: “Den, man rører, mobber man ikke” og “Smilet er den korteste afstand mellem to mennesker”.