Evaluering – Vesterkærets Skole

Nedenstående er en evaluering af et cirkusprojekt på Vesterkærets Skole i Aalborg. Projektet var i april og maj 2017 og var støttet af Børns Møde Med Kunsten.

Læs mere om Børns Møde Med Kunsten her.

Læs flere evalueringer og omtaler her.

 

Projektforløb
I uge 7 har Indskolingen på Vesterkærets Skole samarbejdet med Søren Visby fra ” Det Flyvende Kuffertcirkus.” Vi indledte samarbejde
til Søren ca. 1 måned forud for selve undervisningsforløbet, De overordnede rammer blev aftalt her. Der var ligeledes en drøftelse af
værdier og mål for projektet. Elevgruppernes sammensætning og organiseringen af voksenressourcen blev besluttet. I uge 7 har
børnegruppen, som omfatter 100 elever fra 1. – 3. klasse været inddelt i 2 grupper. Søren har fungeret som igangsætter, inspirator og
instruktør. I løbet af mandagen blev alle børn og voksne præsenteret for forskellige aktiviteter. Processen med at lære færdigheder
inden for de forskellige genrer har fyldt meget i løbet af ugen. Det har været vigtigt, at børnene har haft mulighed for at afprøve flere
aktiviteter, samtidig med at der også er blevet øvet m.h.p. højere grad af mestring. For at kunne tilgodese dette, har der i første halvdel
af ugen været afholdt daglige møder med team og Søren. Ugen blev afsluttet med to forestillinger. Numrene blev valgt i samarbejde
med børnene. Undervejs udviklede der sig gode samarbejder på tværs af årgange og klasser. Torsdag og fredag var der fokus på den
optræden, som skulle vises om fredagen Søren bandt selv forestillingerne sammen som leder og tovholder under fremvisningen af de
forskellige numre, som var tilsat en god portion humor. Det blev en stor oplevelse at afrunde ugen på festlig manér.
Kunstnermødet
Vi har tidligere samarbejdet med Søren, så det var et dejligt gensyn. Søren har fra første færd formidlet sine tanker og ideer og
samtidig været åben i forhold til ønsker fra teamet. Et af de spørgsmål, der er blevet drøftet har været, hvordan vi sikrer alle børn gode
vilkår, fordi børnegruppen har rummet 100 børn. Søren har taklet udfordringer, der kan opstå her meget professionelt og erfarent. Alle
børn er blevet set og hørt. Mange ideer er opstået undervejs i samaværet mellem Søren og børnene. Søren har haft en god
fornemmelse for de enkelte børns potentialer. Det at organisere et fælles tiltag sammen med en professionel kunstner har været
inspirerende. Teamet har fået tilført ny viden gennem samarbejdet omkring cirkusartisteri.. Indsigten kan uden tvivl overføres til andre
områder. Projektet har været gennemført i en atmosfære præget af god humor, humør og glæde. På den måde vil ugen blive husket
som et lyspunkt.
Har projektet sat spor
Det at organisere et fælles tiltag sammen med en professionel kunstner har været inspirerende. Teamet har fået tilført ny viden
gennem samarbejdet omkring cirkusartisteri.. Indsigten kan uden tvivl overføres til andre områder. Projektet har været gennemført i en
atmosfære præget af god humor, humør og glæde. På den måde vil ugen blive husket som et lyspunkt. Vi har fået indblik i betydningen
af kreativ fysisk udfoldelse hos børnene og indblik i deres færdigheder på området. Den indsigt er vigtigt at tage med i skolehverdagen.
Ugen har givet indsigt i sider hos børnene, som måske ikke ses så tydeligt i hverdagen, idet både de og vi har indtaget nye roller. Der
kan spores en øget bevidsthed hos flere børn om egne evner. Vi voksne har været sat i situationer, hvor vi ikke har haft ” det gyldne
overblik” og hvor vore roller har været ændrede Det giver en ny indsigt i samspillet i teamet. Vi har afsluttet forløbet med en evaluering
sammen med børnene. Alle børn fortæller, at det har været en positiv oplevelse at deltage i projektet. Alle børn kan pege på ting de har
lært. Her nævnes der eksempler inden for alle de områder, de har arbejdet med. De kan fortælle hvordan de har lært det. Mange
svarer gennem øvelse og ved hjælp fra voksne og andre børn. Alle har lyst til at lære mere.