Evaluering – Børnehaven Atlantis

Nedenstående er en evaluering af et cirkusprojekt i Børnehaven Atlantis i Aalborg. Projektet var i marts 2015 og var støttet af Børns Møde Med Kunsten.

Læs mere om Børns Møde Med Kunsten her.

Læs flere evalueringer og omtaler her.

Projektforløb

Læreplanstemaerne ”kulturelle værdier og udtryksformer” og ”sociale kompetencer” har været grundlaget for vores 3 ugers cirkusprojektet. Målet i den første uge var, at give børnene en forståelse, viden og fornemmelse af hvad cirkus er, for dermed at forberede dem til de efterfølgende uger. Vi så video af tidligere cirkus forestillinger, vi legede med forskellige cirkusrekvisitter og nogle af de største børn blev inspireret til at opfinde egne numre. Alle børn fik dermed en for-forståelse for hvad cirkus kan være. De sidste 2 uger deltog Søren Visby henholdsvis 3 og 2 dage, med sine alsidige rekvisitter og store engagement. Børnene var inddelt i to grupper, (de ældste og de yngste) hvor de blev introduceret til og fik afprøvet de mange forskellige cirkusaktiviteter. Gennem hele forløbet fik det enkelte barn udforsket og udfordret egne grænser, sin tro på egen fysiske formåen og sin oplevelse af at være værdifuld for
fællesskabet. For mange børns vedkommende betød det samtidig en konkret tilegnelse af helt nye færdigheder, eksempelvis styltegang og menneskepyramider – men der var også mange af børnene der fik udvidet deres sproglige kompetencer, f.eks. fik de kendskab til nye navneord, styr på mange forholdsord samt udvidet deres begrebsverden. Vi fik kort sagt mange succesoplevelser, som til sidst kulminerede i en fantastisk forestilling for forældrene.

Kunstnermødet

Søren tilgang til cirkusprojektet – at alle deltager efter individuelle forudsætninger, og at det er processen som er det væsentligste, medførte en motivation, koncentration og en glæde hos både børn og voksne. Vi har haft 3 lærerige uger, hvor Sørens bidrag har givet os noget ganske særligt og sat sig spor hos os alle. ”Det her er den bedste dag i mit liv” Citatet er fra et barn umiddelbart efter at kunne balancere på stylter helt selv.

Har projektet sat spor

Cirkusprojektet lever videre i dagligdagen. Vi ser fortsat børnene lege cirkus- de udfordrer sig selv på mange forskellige måder ved at bruge cirkus som kreativt tema i deres leg, bl.a. fysisk og motorisk f.eks. ved at stå på hovedet på en cykel eller en gynge, gå balancegang på legepladsen og opfører cirkus for familien derhjemme.