Lange forløb

  • Cirkusskoler
  • Koloni
  • Familiekursus
  • Temauger
  • Projekter i institutioner og boligområder
  • Konsulentbistand til forestillinger

Undervisningsforløb kræver idividuel planlægning. Kontakt os og hør mere om hvad vi kan tilbyde.

Det flyvende Kuffertcirkus